Các bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào 123share.org. Click chọn Bài viết mới .

 

Các bạn điền đầy đủ thông tin vào các field.

  • Tiều đề  ( Bắt buộc )
  • Nội dung mô tả dài ( Bắt buộc )
  • Nội dung mô tả ngắn ( 

Tên đồ án : Source code đồ án quản lý kinh doanh code VB.NET full database
Code : C# + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M166
Dung lượng download : 6MB  )

  • Danh Mục ( Bắt buộc )
  • Giá sản phẩm ( Trong trường hợp bạn muốn chia sẻ miễn phí bạn điền là 0 )
  • Giá khuyến mãi ( Không bắt buộc )
  • Hình ảnh bài viết ( Bắt buộc)
  • Tên tập tin ( Bắt buộc)
  • Url tập tin ( Để việc tiện cho các bạn quản lý đồ án mình không dùng tính năng upload trực tiếp lên server. Các bạn có thể upload lên https://www.mediafire.com  , https://drive.google.com/drive …  Sau đó bạn điền Link tải về tại đây)

 

 

 

 

\