Bước 1: Các bạn kiểm tra số dư.

 

Bước 2: Bạn chọn đồ án muốn tải về bạn Click chọn “Download “.

Bước 3: Bạn click chọn “Tiếp tục Download”.


 

Bước 5: Bạn Click vào “Download file”.

 – Trong trường hợp số dư của bạn không đủ bạn có thể nạp thẻ tại đây.

– Sau khi tải đồ án xong bạn có thể vào Đồ án của tôi để tại lại đồ án mà bạn vừa download về.