Tài Liệu Học ASP.NET MVC Trong 7 Ngày download miễn phí

Tên giáo trình : Tài Liệu Học ASP.NET MVC
Ngôn ngữ : ASP.NET MVC
Tác giả:
Dung lượng download :6MB
Mô tả : Tài Liệu Học ASP.NET MVC

Thông Tin Đồ Án

Chia sẻ bài viết tại 123share.org để nhận ngay đồ án:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter
Tài Liệu Học ASP.NET MVC Trong 7 Ngày download miễn phí

Tài Liệu Học ASP.NET MVC Trong 7 Ngày download miễn phí

Tài Liệu Học ASP.NET MVC:

MVC là 1 pattern design kinh điển trong lập trình cơ sở dữ liệu (CSDL). MVC là viết tắt chữ cái đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI (User Interface) thành 3 phần tương ứng, đầu vào của các controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình duyệt.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tài Liệu Học ASP.NET MVC Trong 7 Ngày download miễn phí”