Share đồ án chương trình đặc tả khuôn mặt c# full báo cáo tải miễn phí

Tên đồ án : Share đồ án chương trình đặc tả khuôn mặt c# full báo cáo tải miễn phí
Code : C# + báo cáo + database
Tác giả:
Mã số đồ án : M154
Dung lượng download : 5MB

Link download: http://www.mediafire.com/file/vwkd3x2fajpevbd/

Thông Tin Đồ Án

Chia sẻ bài viết tại 123share.org để nhận ngay đồ án:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter
Share đồ án chương trình đặc tả khuôn mặt c#  full báo cáo tải miễn phí

Share đồ án chương trình đặc tả khuôn mặt c# full báo cáo tải miễn phí

Share đồ án chương trình đặc tả khuôn mặt c#:

Chương I:      TỔNG QUAN.. 2

I.1        Lời nói đầu. 2

I.2        Nhân tướng học. 3

I.2.1     Giới thiệu. 3

I.2.3     Biết được gì qua vầng trán. 4

I.2.4     Cá tính thể hiện qua cặp mắt 5

I.2.5     Mũi cho ta biết điều gì ?. 6

I.2.6     Hình dáng của miệng biểu đạt gì ?. 7

I.2.7     Đôi tai mách bảo điều gì ?. 8

I.2.8     Một số khuôn mặt thường thấy. 8

I.3        Phương hướng giải quyết. 10

Chương II :        HỆ CHUYÊN GIA.. 11

II.1      Tổng quan. 11

II.1.1       Hệ chuyên gia là gì ?. 11

II.1.2       Đặc trưng và ưu điểm của hệ chuyên gia. 12

II.1.3       Các lĩnh vực ứng dụng của hệ chuyên gia. 13

II.1.4       Cấu trúc của hệ chuyên gia. 15

II.1.5       Một số mô hình kiến trúc hệ chuyên gia. 17

II.2      Cơ sở tri thức. 19

II.2.1       Phân biệt tri thức và dữ liệu. 19

II.2.2       Phân loại tri thức. 20

II.2.3       Các cấp độ tri thức. 22

II.2.4       Các phương pháp biểu diễn tri thức. 23

II.3      Mô tơ suy diễn. 31

II.3.1       Cơ chế suy diễn. 31

II.3.2       Cơ chế điều khiển. 33

Chương III :      ÁP DỤNG MÔ HÌNH HỆ CHUYÊN GIA XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐOÁN NHẬN TÍNH CÁCH NGƯỜI QUA ĐẶC TẢ KHUÔN MẶT.. 38

III.1     Vecto suy diễn tiến. 38

III.2     Cơ sở tri thức. 40

Chương IV :      CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH.. 47

IV.1     Môi trường. 47

IV.2     Giao diện chương trình. 47

IV.3 Mã nguồn một số form chính. 50

IV.4     Đánh giá chương trình  72

  • Ngoài Share đồ án chương trình đặc tả khuôn mặt c# này các bạn có thể vào đây tham khảo thêm các đồ án khác tại đây:
  1. Source code đồ án quản lý bệnh nhân c# full database, báo cáo
  2. Source code quản lý nhà hàng VB.NET full database, báo cáo
  3. Source code chương trình quản lý máy tinh c# full code, báo cáo

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Share đồ án chương trình đặc tả khuôn mặt c# full báo cáo tải miễn phí”